Phòng mô phỏng kế toán

Phòng mô phỏng kế toán được thành lập nhằm giúp cho sinh viên tiến gần đến công tác kế toán thực tế tại doanh nghiệp, nhờ đó sinh viên ra trường dễ dàng hòa nhập với môi trường doanh nghiệp và nhanh chóng tìm được việc làm phù hợp với khả năng của mình. Phòng kế toán mô phỏng thành lập ngay trong trường mang đến cho sinh viên môi trường học tập giống thực tế tại doanh nghiệp, giúp sinh viên được làm việc trực tiếp với công cụ phần mềm kế toán (như phần mềm MISA AMIS phần mềm hỗ trợ sinh viên làm việc trực tiếp tại phòng mô phỏng trên máy tính của trường hoặc mọi nơi khi nào sinh viên có nhu cầu thực hành chỉ cần trang bị laptop và internet), Phần mềm hoá đơn điện tử, phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK, ITAX,.. với chứng từ thực tế và các phương tiện trợ khác như máy Fax, máy photo, Scan, Internet, kỹ thuật nghe gọi điện thoại, gửi email,… Rèn luyện cho sinh viên những kỹ năng mềm hữu ích, như: Kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng vận dụng chính sách kế toán, thuế,…

Mục đích:

 • Tạo môi trường làm việc giống thực tế tại doanh nghiệp.
 • Tạo điều kiện cho sinh viên thực hành thành thạo các công cụ hỗ trợ cho nghề nghiệp kế toán.
 • Tạo cơ hội cho sinh viên trau dồi kiến thức đã học qua việc đóng vai giải quyết các công việc cụ thể.
 • Là nơi trao đổi thông tin, kinh nghiệm làm việc giữa giảng viên, sinh viên và các chuyên gia trong lĩnh vực kế toán, thuế.
 • Là nơi hỗ trợ cập nhật các văn bản pháp quy về pháp luật thuế, kế toán.
 • Tạo điều kiện cho sinh viên ra trường đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị và phần mềm hỗ trợ:

Đáp ứng cho các mục đích tổ chức phòng mô phỏng, nhà trường và khoa đã không ngừng đổi mới cơ sở vật chất, thiết bị và phần mềm hiện đại để giúp cho việc nâng cao chất lượng đầu ra của sinh viên ngành Kế toán. Cơ sở vật chất, trang thiết bị và phần mềm phục vụ cho phòng mô phỏng bao gồm:

 • Khu vực tổ chức phòng mô phỏng; Bàn ghế phục vụ cho làm việc, họp, tiếp tân; tủ đựng đồ dùng cá nhân, tủ đựng hồ sơ, tài liệu.
 • Hệ thống máy tính gồm máy chủ và máy trạm làm việc.
 • Thiết bị văn phòng: máy in, máy photo, máy Scan và máy chiếu.
 • Văn phòng phẩm cần thiết cho công việc văn phòng.
 • Hệ thống mạng nội bộ và Internet.
 • Các phần mềm: phần mềm kế toán, phần mềm kê khai thuế, phần mềm đọc tờ khai thuế, phần, phần mềm ký chữ ký số, phần mềm văn phòng Microsoft Office: Excel, Word, PowerPoint.

Thực hành tại phòng mô phỏng sinh viên đạt được:

 • Phân loại, sắp xếp, lưu trữ chứng từ sổ sách liên quan.
 • Xử lý nghiệp vụ của từng phần hành kế toán.
 • Xuất hoá đơn điện tử, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hoá đơn
 • Tổng hợp số liệu, kiểm tra, đối chiếu số liệu với các bên liên quan (như công nợ phải thu khách hàng, phải trả nhà cung cấp, ngân hàng, cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm xã hội,..), cách thức kiểm tra đối chiếu các đối tượng kế toán trước khi lập báo cáo tài chính.
 • Kê khai và quyết toán thuế.
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ cho nghề nghiệp như phần mềm kế toán, phần mềm khai báo thuế, phần mềm Excel, Word, …
 • Tự tin, bản lĩnh trong phỏng vấn tuyển dụng và trong công việc thực tế.
 • Đáp ứng phần lớn các yêu cầu của nhà tuyển dụng.
 • Hòa nhập nhanh với môi trường làm việc thực tế của doanh nghiệp.
Xem thêm
 • Khoa Kế toán, Tài chính - Ngân hàng
  Khoa Kế toán, Tài chính – Ngân hàng (Tên tiếng Anh là Faculty of Accounting Financial and Banking, viết tắt là FAFB) thuộc Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương (BETU) được thành lập theo Quyết định số 361/QĐ-HĐQT ngày 17/12/2009 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nhà trường.
 • Phòng mô phỏng kế toán
  Phòng mô phỏng kế toán được thành lập nhằm giúp cho sinh viên tiến gần đến công tác kế toán thực tế tại doanh nghiệp, nhờ đó, sinh viên ra trường dễ dàng hòa nhập với môi trường doanh nghiệp và nhanh chóng tìm được việc làm phù hợp với khả năng của mình. Phòng kế toán mô phỏng thành lập ngay trong trường mang đến cho sinh viên môi trường học tập như thật tại doanh nghiệp, giúp sinh viên được làm việc trực tiếp với công cụ phần mềm kế toán (như phần mềm MISA AMIS phần mềm hỗ trợ sinh viên làm việc trực tiếp tại phòng mô phỏng trên máy tính của trường hoặc mọi nơi khi nào sinh viên có nhu cầu thực hành chỉ cần trang bị laptop và internet), Phần mềm hoá đơn điện tử, phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK, ITAX,.. với chứng từ thực tế và các phương tiện trợ khác như máy Fax, máy photo, Scan, Internet, kỹ thuật nghe gọi điện thoại, gửi email,… Rèn luyện cho sinh viên những kỹ năng mềm hữu ích, như: Kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng vận dụng chính sách kế toán, thuế,…  Mục đích:  Tạo môi trường làm việc giống thực tế tại doanh nghiệp.  Tạo điều kiện cho sinh viên thực hành thành thạo các công cụ hỗ trợ cho nghề nghiệp kế toán.  Tạo cơ hội cho sinh viên trau dồi kiến thức đã học qua việc đóng vai giải quyết các công việc cụ thể.  Là nơi trao đổi thông tin, kinh nghiệm làm việc giữa giảng viên, sinh viên và các chuyên gia trong lĩnh vực kế toán, thuế.  Là nơi hỗ trợ cập nhật các văn bản pháp quy về pháp luật thuế, kế toán.  Tạo điều kiện cho sinh viên ra trường đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động.  Cơ sở vật chất, trang thiết bị và phần mềm hỗ trợ: Đáp ứng cho các mục đích tổ chức phòng mô phỏng, nhà trường và khoa đã không ngừng đổi mới cơ sở vật chất, thiết bị và phần mềm hiện đại để giúp cho việc nâng cao chất lượng đầu ra của sinh viên ngành Kế toán. Cơ sở vật chất, trang thiết bị và phần mềm phục vụ cho phòng mô phỏng bao gồm:  Khu vực tổ chức phòng mô phỏng; Bàn ghế phục vụ cho làm việc, họp, tiếp tân; tủ đựng đồ dùng cá nhân, tủ đựng hồ sơ, tài liệu.  Hệ thống máy tính gồm máy chủ và máy trạm làm việc.  Thiết bị văn phòng: máy in, máy photo, máy Scan và máy chiếu.  Văn phòng phẩm cần thiết cho công việc văn phòng.  Hệ thống mạng nội bộ và Internet.  Các phần mềm: phần mềm kế toán, phần mềm kê khai thuế, phần mềm đọc tờ khai thuế, phần, phần mềm ký chữ ký số, phần mềm văn phòng Microsoft Office: Excel, Word, PowerPoint.  Thực hành tại phòng mô phỏng sinh viên đạt được:  Phân loại, sắp xếp, lưu trữ chứng từ sổ sách liên quan.  Xử lý nghiệp vụ của từng phần hành kế toán.  Xuất hoá đơn điện tử, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của hoá đơn  Tổng hợp số liệu, kiểm tra, đối chiếu số liệu với các bên liên quan ( như công nợ phải thu khách hàng, phải trả nhà cung cấp, ngân hàng, cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm xã hội,..), cách thức kiểm tra đối chiếu các đối tượng kế toán trước khi lập báo cáo tài chính.  Kê khai và quyết toán thuế.  Sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ cho nghề nghiệp như phần mềm kế toán, phần mềm khai báo thuế, phần mềm Excel, Word, …  Tự tin, bản lĩnh trong phỏng vấn tuyển dụng và trong công việc thực tế.  Đáp ứng phần lớn các yêu cầu của nhà tuyển dụng.  Hòa nhập nhanh với môi trường làm việc thực tế của doanh nghiệp.
Xem tất cả Giới thiệu